Tomáš Pavlovič

Národnosť
Pozícia
Forward
Aktuálny tím
Orli Marhátu