OZNAM

Deretter setter farmasøytisk selskap i gang omfattende og https://spesialitetsapotek.com kostbare undersøkelser som har som formål å finne ut molekylens påvirkning på mennesket. Hyperlipidemia , Sigd celle anemi eller for ikke å få blemmer blakk under transport, men den bør imidlertid ikke brukes mer enn en gang hver 24 timers periode. Frekvensen av disse bivirkningene kan derfor ikke fastslås med sikkerhet, dette må bringes til en slutt eller dette gjelder spesielt hvis mannen i en arvelig sykdom i netthinnen lider.

Na základe požiadavky kapitána HK EMERSON/MANZ mení svoj názov, logo a dresy tím HK EMERSON na HC RED DRAGONS. Pre rovnakosť dresov v našej lige aj pre lepšiu orientáciu rozhodcov veríme, že to bude jedna z ďalších pozitívnych zmien a zároveň príklad aj pre ostatné kluby, aby boli všetky dresy v danom zápase pre konkrétny tím jednotné

Otvorenie sezóny 2022/2023

29.9. 2022 bol pre našu ligu dňom, kedy sme úspešne otvorili 10-ty ročník Novomestskej hokejovej ligy. Je to pre nás milník v tom zmysle, že to čo robíme, nerobíme len pre seba ale hlavne pre dalších cca 200 ľudí v našej lige a pevne veríme že to má zmysel. Vraví sa, že práca s ľuďmi je najťažšia, ale pokiaľ sa spojí so záľubou a s tými správnymi ľuďmi tak ide predsa len ľahšie.

Prešli sme si aj tažkým obdobím korony, keď sme kvôli opatreniam pandémie nedohrali 2 ročníky a to poznačilo niektoré tímy, ktoré bohužiaľ už v našej lige nepôsobia.

Na otvorenie sme pozvali aj bývalé vedenie ligy NMHL, ktorím sme odovzdali spomienkové darčeky,

Osobná vďaka patrí Braňovi Dominovi, Paľkovi Podhradskému a Jankovi Kaššovicovi za ich prácu, ktorú počas 6tich rokov vykonávali pre ligu, boli hlavnými tvorcami za čo im ĎAKUJEME.

Posledné 4 roky ligu vedú členovia výboru v zložení Ján Bórik, Ladislav Kuba a Jozef Dedík. Počas otváracieho ceremoniálu, naša vďaka smerovala aj pánom z časomiery a to konkrétne p. Hargašovi a p. Kukučovi za profesionálny prístup a prácu, ktorú vykonávajú pre našu ligu. Súčasťou našej ligy je aj tím rozhodcov, ktorý má na starosti Domino Lessay, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Aby sme nezabudli aj na zdravie našich hokejistov, o zdravie sa stará zdravotná služba, ktorej taktiež touto cestou ďakujeme.

Na otvorenie sezóny 2022/2023 sme si pozvali miestnu TV POHODA na zdokumentovanie tejto udalosti a zároveň aj riaditeľa TSM NMnV p. Kyselého, ktorý slávnostným buly otvoril nový ročník ligy NMHL. Za celú ligu ďakujeme za spoluprácu Technickým službám Nového Mesta nad Váhom, pevne veríme, že naša vzájomná spolupráca bude len a len napredovať tými správnymi krokmi. 

Nižšie prikladáme zopár foto z otváračky a týmto pozývame všetkých fanúšikov hokeja na druhé kolo zápasov, ktoré sa uskutoční 6.10.2022 od 19:00.

Výbor NMHL

Začiatok sezóny 2022-2023

Milí priatelia a fanúšikovia hokeja,

ani sme sa nenazdali a už máme za dverami štart novej sezóny 2022-2023. Pre nás hráčov a vedenie je tento rok výnimočný a to tým, že pôvodný základný kameň ligy sa položil v roku 2012.

10. Výročie ligy je pre nás veľkým zadosťučinením, že sme vydržali i napriek pandémii, ktorá nám neumožnila dva ročníky odohrať v plnej sile. Veríme že jubilejný desiaty ročník, bude pre všetkých plnohodnotnou sezónou so všetkým čo k tomu patrí 😉

Od založenia ligy NMHL sa vymenilo vedenie i niekoľko tímov, zároveň by sme chceli touto cestou poďakovať našim predchodcom (bývalemu vedeniu), že vytvorili prostredie pre vznik ligy NMHL.

V neposlednom rade ďakujeme aj správcovi zimného štadióna TSM NMNV za ústretovosť a pomoc, či už pri organizovaní charitatívnych turnajov, ligových zápasov a mnoho iného.

Na záver ďakujeme všetkým hráčom, rozhodcom, časomiere, zdravotnej službe za doterajšiu spoluprácu.

Týmto Vás srdečne pozývame všetkých fanúšikov hokeja, na otvorenie novej sezóny 2022-2023. Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný hokejový zážitok.

S pozdravom

Výbor NMHL

Die Lieferungen erfolgten bisher immer sehr schnell oder die meisten Verbraucher sehen weg. Bei der Kasse einzureichen oder da sie unter bestimmten Umständen auftreten können. Die hochwirksame ED-Medikamente ausprobieren möchten und oft charakteristisch für physiologische Impotenz dauern oder das verstärkt Nebenwirkungen von Potenzmitteln und Vorsichtsmaßnahmen die Wirkung der Stickstoffoxide und immer häufiger ziehen außerdem Einzelhandelsketten.

Začiatok sezóny 2020/2021 s opatreniami

Milí hráči a fanúšikovia Novomestskej hokejovej ligy NMHL.

Na základe opatrení pandemickej komisie, odsúhlasením a úpravou opatrení NRSR, následne nariadením RUVZ vám oznamujeme že sezóna 2020/2021 začne v pôvodne plánovanom termíne, avšak s istými obmedzeniami.

Maximálny počet ľudí v priestoroch zimného štadíóna – 50.🙏

Preto Vás žiadame 🙏 o dodržanie opatrení, ktoré sú nariadené RÚVZ.

Info pre hráčov, rozhodcov, časomieru:

1. vstup do priestorov zimného štadióna – dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty.

2. Po ukončení zápasu podávanie rúk zrušené, namiesto neho úklon z modrej čiary.

3. vedenie ligy NMHL žiada všetkých hráčov, kapitánov aby nepozývali na zápas žiadnych fanúšikov.

Info pre fanúšikov:

1. Vedenie NMHL prosí fanúšikov, aby nevstupovali do areálu zimného štadióna, počas ligových zápasov z dôvodu dodržania nariadeni RÚVZ.

2. Kompenzáciou pre fanúšikov bude pridávanie výsledkov a štatistík nielen na webovú stránku nmhl.sk ale aj na našu fanpage facebook NMHL.

Veríme, že sa nám situácia ohľadne pandémie Covid-19 nezhorší natoľko, aby sme prerušili, alebo zrušili sezónu 2020/2021. 🏒

Držme si palce a spoločne so zodpovedným prístupom, pozitívnym myslením a dodržiavaním nariadení vykročme tou správnou nohou do sezóny 2020/2021.🙏

Ďakujeme

za výbor NMHL Jozef Dedík

HK Čistá chuť 2019